افزودن آهنگ به استوری

اضافه کردن آهنگ به استوری

نحوه اضافه کردن آهنگ به استوری اینستاگرام شاید عکس ها یا فیلم های عالی و برخی فیلترها و برچسب های جالب برای استوریتان در نظر داشته باشید ، اما شما هنوز یک عامل مهم را ندارید که آن هم اضافه کردن آهنگ به استوری است. اینستاگرام انتخاب یکسری از آهنگ های خودش و سرویس های […]

Scroll to top